เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor MachiningUrgently Required !
1. ควบคุมการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ประสานงานด้านการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 3. ดูแลพัฒนา ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไขแก่หัวหน้างานระดับ Foreman 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
2 . Production Manager (Machining)
- Manage the quality of goods delivered to customers. - The production plan of every production line. - Reduce costs and increase productivity. - Management of quality control of manufactured goods...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
19 ม.ค. 62
3 . QA/ISO Manager / Ass't ManagerUrgently Required !
1. Management and control quality of process of all internal incompany to meet custormer satisfaction. 2. Respond quality control and assurance in-process production control. 3. Management and contr...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ