เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับส่งผู้บริหาร เส้นทางจากจ.นนทบุรีมายังโรงงานที่จ.ปทุมธานี หรือเส้นทางอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบสภาพรถประจำวันให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -นำรถเข้าตรวจสอบสภาพที่ศูนย์บริการตามกำหนด ...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างทั่วไป (ประจำงานคอนโด)
- ดูแลซ่อมบำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์,ระบบแสงสว่างไฟฟ้า ,น้ำปะปา, อุปกรณ์เครื่องใชัในคอนโด - งานซ่อมสร้างทั่วไป

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
4 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อมแซมไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั่วไป เช่น ไฟแสงสว่าง,คอมแอร์ - งานซ่อมสร้างทั่วไป

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 พ.ย. 61
5 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมบำรุง) รับสมัครด่วน !
ตรวจเช็ค,แก้ไข ตรวจสอบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขปัญหาเครื่องจักร

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ