เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
-ประกาศรับสมัครพนักงานตามช่องทางต่างๆ -รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์เบื้องต้น นัดเริ่มงาน จัดทำประวัติและสัญญาจ้าง -เอกสารประกันสังคม -เอกสารแรงงานต่างด้าว -เอกสารพนักงานลาออก -อื่นๆ

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-วิเคราะห์รายการลงบัญชี -กระทบรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ธนาคาร -ตรวจเช็คและลงรายวัน -ตรวจเพื่อกระทบแยกประเภทบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี -ปิดงบการเงิน -กรอกแบบและยื่นภษีทุกประเภท

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- วางแผนงานและดำเนินการด้านความปลอดภัย - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย - ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วย...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
4 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมบำรุง) รับสมัครด่วน !
ตรวจเช็ค,แก้ไข ตรวจสอบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขปัญหาเครื่องจักร

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . IT Support
-ซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและคอมพิวเตอร์ในบริษัท -ติดต้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งฮาร์แวร์และซอฟแวร์ -ดูแลระบบและติดตั้งระบบเครื่อข่าย LAN Wireless CCTV -support ระบบ ERP

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ