JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรงานเชื่อม
-Inspect & Improvement งานเชื่อม - Verifyช่างเชื่อมในโรงงาน

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
-วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ -ควบคุมและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน -ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานซ่อม...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบ Jig Fixture เขียนแบบ Pass assembly จากโปรแกรม 3D และติดตามงานประกอบ Test,Set Jig

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมสร้าง
-ดูแลงานก่อสร้างและงานต่อเติมอาคารภายในบริเวณโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ