JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineer (Design or Estimate)
- ประสานงานและจัดทำเอกสารประเมินโครงการและเสนอราคา - ถอดแบบราคาและจัดทำ BOQ - ติดต่อประสานงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
2 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . Project Engineer (EE / or relate)
- สำรวจงานตาม Siteงานต่างจังหวัด - รวจวัด ตรวจสอบระบบ LPS,EMC/EMI - ทำใบเสนอราคา,ประเมินราคางาน - เขียน TORและสามรถนำเสนอTORได้ - นำเสนอสินค้าและ Solution

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
4 . Marketing Executive
- วิเคราะห์และวิจัยตลาดโดยรวมทั้งคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า - วาง Marketing Planทั้งปีและประสานงานแต่ล่ะฝ่ายให้ดำเนินการให้สำเร็จ สามารถวัดผลและประเมินผลได้ - คิดวิเคราะห์และเขียนกลยุทธิ์ในการผล...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
5 . Sales Engineer (EE / or relate)
- พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า - ทำแผนการขายเพื่อให้ได้ตามยอด - จัดทำรายงานการขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ทำใบเสนอราคา

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ