JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ควบคุมการรับของ จัดเก็บอุปกรณ์ เบิก-จ่าย อะไหล่เครื่องจักรและแม่พิมพ์ 2.จัดทำ Stock อะไหล่ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ทำการแจ้งการสั่งซื้ออะไหล่ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน 4.ควบคุมอะไหล...

บริษัท โบลแพค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบบริษัท
22 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค
1.ซ่อมแซมอาคาร โรงงาน 2.ซ่อมแซมระบบน้ำปะปา 3.เดินระบบไฟฟ้า,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 4.ทาสีภายในโรงงาน,เชื่อม 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โบลแพค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ