JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
- ทำการตลาดในสื่อออนไลน์ - วิเคราะห์กลยุทธ์โปรโมชั่นทางการตลาด - สร้าง Content ที่มีประสิทธิภาพ - ประสานงานทั่งภายในและภายนอก

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ืN/A
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย CE (เครนติดหลังรถบรรทุก)
- หาลูกค้าทั้งฐานลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - จัดทำแผนเข้าพบลูกค้า - นำเสนอขาย - จัดทำ Sale Report (จากการเข้าพบลูกค้า) - จัดทำใบเสนอราคา รวบรวมและสรุปข้อมูลทางการเงินของลูกค้า - ประสานงานเกี่ยวกับ...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ืN/A
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับใบและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา - เสนอใบขอเสนอราคาให้ผู้จัดการฝ่ายพิจารณา - ประสานงานกับฝ่าย PL เกี่ยวกับการสำรวจหน้างาน (Site Survey) - จัดทำใบเสนอราคา - ติดตามผลการเสนอราคากับเจ้าหน้าท...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ืN/A
27 มิ.ย. 62
4 . จป. วิชาชีพ
- กำหนด /จัดทำแผนการทำงานด้านความปลอดภัย / แผนซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟ ประจำปี - บริหาร KPI เรื่องการเกิดอุบัติหตุต้องเป็น 0 - บริหารงานด้านเอกสารที่ใช้ ยื่นราชการ - บริหารงาน จป. ให้เกิดประสิทธ...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
1. ควบคุมดูแล และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ ภายในบริษัท เช่น ยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน เป็นต้น 2. จัดทำสถิติเวลาพนักงานประจำวัน 3. จัดทำกิจกรรมแรงงา...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ