เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของ standard cost และเปรียบเทียบกับ actual 2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ Rm,Fg พร้อมรายงาน 3.เก็บรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อจัดทำต้นทุน 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ IT / Programmer Urgently Required !
1. เขียน/แก้ไข web Site ของบริษัท 2. แก้ไขปัญหาหรือเพิ่มเติมฟังก์ชั่นใน mobile application 3.งานอื่นๆที่ได้รับผิดชอบ

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ/กราฟฟิก( Designer) (หยุด เสาร์-อาทิตย์)Urgently Required !
- ออกแบบงานสื่อออนไลน์ เช่น facebook , Line , และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
21 พ.ย. 61
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมสร้างทั่วไป - ติดตั้งอุปกรณ์แสดงสินค้านอกสถานที่ - ซ่อมระบบไฟฟ้า

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing) (สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เท่านั้น)
- จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายให้กับสินค้า - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับฝ่ายขายในการนำสินค้าจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการขาย

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ