JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าขนส่ง
ด้านงานจัดส่งสินค้า - กำกับดูแล คัดเลือก และบริหารงานจัดส่ง ทั้งการวางแผนและแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้สินค้าถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ถูกที่ ถูกต้อง ทันเวลา และ ควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม -ชำนาญเส้นทางท...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
2 . Mobile Application Developer
• พัฒนา Application บน Smartphone และ Tablet ด้วย Andriod • ปรับปรุงแก้ไขระบบเดิมที่ใช้อยู่แล้วในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่งรับสมัครด่วน !
1.รับโทรศัพท์ลูกค้า 2.รับเรื่องการเคลมสินค้า / ยืนยันสินค้า 3.รับเรื่องการร้องเรียนสินค้า 2.ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 3.ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประเทศจีน
- จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายให้กับสินค้า - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับฝ่ายขายในการนำสินค้าจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการขาย

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับห้างได้ตามเงื่อนไข,บันทึกบัญชี,สรุปลูกหนี้คงเหลือ,รายงานต่างๆ,ติดตามเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ