เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Technician
1.ดูแลรับผิดชอบงานห้อง Lab ,ทดสอบผ้าเบรก 2.ทดสอบสูตรในกระบวนการอัดผ้าเบรก 3.ดูแลคลังวัตถุดิบ (เคมี) 4.งานเอกสารต่าง ๆ

บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ