JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค 3.บันทึกบัญชีต่างๆ 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และแบบ ภ.พ.30 5.จัดทำภงด.3 , ภงด.53 6.งานิื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ทำงานวันจัน...

บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด
16 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ