JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บ การถนอมรักษา อย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าตามOrder ในแต่ละวันให้ถูกต้อง พร้อมกับดูแลสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่...

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ