เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Beverage Product & Process Development Supervisor
1.รับผิดชอบการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และระดับโลก โดยศึกษางานวิจัย และคู่แข่งในระดับนานาชาติ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและออกงานในต่างประเทศ เช่น USA ...

Fruita Natural Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงาน
- วางระบบบัญชีต้นทุน สต้อก ปรับโครงสร้างระบบบัญชี ให้เป็นสากลและตามมาตรฐานบัญชีเพื่อเตรียมบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับที่ปรึกษาทางบัญชี - จัดการระบบบัญชีสต็อกและต้นทุนให้เป็นไปอย่างเป็...

Fruita Natural Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ