เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Beverage Product & Process Development Supervisor
1.รับผิดชอบการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และระดับโลก โดยศึกษางานวิจัย และคู่แข่งในระดับนานาชาติ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและออกงานในต่างประเทศ เช่น USA ...

Fruita Natural Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ