เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Stamping Operator (พนักงานฝ่ายผลิต)
ควบคุมเครื่อง Press 500T-B

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
2 . CPM Staff (Change Point Management)
Control of design change, SOP, EOP, Production transfer, Supplier Capacity, In-House Capacity, OP delay.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiable
20 ก.พ. 61
3 . QC Assistant Manager
Management and responsible for IQC, Supplier Control, NC Suspection, Sorting/Rework Control, QI, Internal Activity, Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
20 ก.พ. 61
4 . QA/QC Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
20 ก.พ. 61
5 . Accounting Staff
- Account payable and payment, review all invoices and checking, input data into system. - Receive billing from vendor. - Purchasing VAT monthly report and Por.Por30. - Witholding Tax

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
20 ก.พ. 61
6 . Environment Staff
1.Take Respondsibility for the operation and suggestion in Health and Environment and some safety in accordance with rule and safety standard of company. 2.Control and manage ISO 14001:2015 and OHSAS...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
20 ก.พ. 61
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ