JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการบริษัท และเลขาคณะกรรมการของบริษัท สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในกระบวนการนำบริษัทเข้าตลาดหลังทรัพย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน บริษัทยินดีจ่ายผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมเต็มที่กับคุณวุฒิและผลงานของพนักงาน
15 ก.พ. 62

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 ก.พ. 62

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)
-จัดงานแสดงสินค้าตามEventต่างๆ -ประสานงานกับฝ่ายขาย -จัดทำเอกสานที่เกี่ยวข้อง -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
5 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
6 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
7 . Web Developer
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
8 . พนักงานบัญชี
- ออกใบกำกับภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน - ออกใบวางบิล - สอบถามทวงหนี้ - สรุปรายงาน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
9 . ช่างเทคนิค
- ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับไฟฟ้ากำลัง - ช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาชาช่างยนต์/เครื่องกล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
15 ก.พ. 62
10 . Sales Representative
-เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า -ดูแลฐานลูกค้าเก่า ...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
15 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ