JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)
-จัดงานแสดงสินค้าตามEventต่างๆ -ประสานงานกับฝ่ายขาย -จัดทำเอกสานที่เกี่ยวข้อง -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี
-ออกบิล -คีย์ใบวางบิล -เก็บเอกสารที่เกี่ยวของ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
6 . Web Developer
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
7 . ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ระยอง )
-ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . Sales Engineer
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการขาย - เยี่ยมลูกค้าตามแผนที่วางไว้ - ขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี - กำหนดวันรับส่งสินค้า และการติดตั้ง - เปิดตลาดสินค้าใหม่ของบริษ...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
9 . เขียนแบบ (Autocat)
-เขียนแบบระบบปรับอากาศ - AutoCAT

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ