JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ งานบริหารทรัพย์สิน ประเภทคอนโด บ้านจัดสรร - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ Building Mgr. ตามความถี่ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . พนักงานล้างจาน (Steward) ตรงข้ามซอยวัดกำแพง
- จัดเตรียมอุปกรณ์ถ้วยจานให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอรวมถึงการล้างอุปกรณ์ต่างๆ - ดูแลเรื่องความสะอาดภายในครัวและห้องอาหาร - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 10,000
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(Executive Driver)รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
4 . แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก (แยกพระราม 5)
- ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . พนักงานเสิร์ฟ (Waiter) แยกพระราม 5
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแล และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ให้พร้อมใช้ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย บริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ดูแลทรัพย์สินภายในบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก - ประสานงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . QS Engineer , Estimate Engineer (วิศวกรประมาณราคา)รับสมัครด่วน !
- คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้าง - จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
19 ส.ค. 62
8 . ช่างประจำอาคาร (Technician)The Parkland บางนา
- ดูแลระบบงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้า,ประปา และแอร์ - ดูแลและซ่อมแซมงานส่วนกลางของคอนโด - ซ่อมบำรุงงานตามแผน PM - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
9 . ช่างประจำอาคาร (Technician) พระราม 5รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแล ระบบไฟฟ้า ปะปา, แอร์ ในอาคารสูง ฯลฯ - ทำการซ่อมบำรุง ตาม แผน PM - ซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
10 . ช่างประจำอาคาร (Technician) BTS-พร้อมพงษ์, MRT-เพชรบุรีรับสมัครด่วน !
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบัง...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
12 . พนักงานธุรการ-การเงิน (Building Officer) ทองหล่อ 20รับสมัครด่วน !
1. งานเอกสารทั่วไปของนิติบุคคล 2. ประสานงานลูกบ้าน ประสานงานช่าง 3. จัดทำเอกสารสรุปประจำเดือน 4. ทำบัญชีรับ/จ่าย 7. บันทึกและจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย 8. จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน 9...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
13 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist) ทองหล่อ 20รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 2. รับโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารตัวต่อตัวด้วยกิริยา วาจา ที่เหมาะสมเป็นมืออาชีพ 3. อำนวยความสะดวกในการสมัครรับบริการต่างๆ และให้...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ