JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Member Expansion (Promotion)
- ดำเนินงานตามกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าแต่ล่ะกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดในการขยายฐานสมา...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
17 ก.ค. 62
2 . Senior Architecture
• ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU ให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU • ประมาณราคาและจัด...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
3 . Office I-Warehouse Driver
- จัดส่งสินค้าจาก Complex ไปส่งยัง Pick up Counter ให้ทันกำหนดเวลาก่อนเครื่องออก 1:30 ชั่วโมง - รับ - ส่งสินค้าที่คลังบางบ่อ กรณีมีการโอนสินค้า - ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000
17 ก.ค. 62
4 . หัวหน้างานบัญชี
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน และจัดทำงบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบการแจ้งหนี้ พร...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
5 . Senior Supervisor - King Power Lounge
ควบคุมดูแล และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งคอยดูแลสถานที่ ของว่าง เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีปริมาณพอเพียง และจัดทำรายงา...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
17 ก.ค. 62
6 . SAP ABAP Developer
• Design, coding, test and maintain SAP ABAP programs • Serve the needs of end-users such as trouble-shooting and answering enquirer on system applications to ensure smooth operations • SAP ABAP...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
7 . Supervisor - Relationship Management
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐาน - ให้คำแนะนำการจัดสรรสิทธิประโยชน์และโปรโมชั้นที่สอดคล้องกับสมาชิกแต่ละท่านเพื่อสิ...

King Power International Group Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
8 . Display Design & Display Setup
- ออกแบบรูปแบบงานและตกแต่งร้านค้าให้ตรงกับ Promotion ต่างๆ - ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการจัดแสดง (Display&VM.).ให้เป็นที่น่าสนใจ - ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

King Power International Group Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
9 . Supervisor Purchasing (ประจำสาขารางน้ำ)
• สรรหาผู้ขาย และต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคา และคุณสมบัติที่เหมาะสม และตรงตามระเบียบจัดซื้อ • ดูแล ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสำเร็จ • ดำเนินการจ...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . House Manager / Butler
• Managing the day-to-day operations of multiple residences • Providing hospitality and excellent service for principals and all guests; includes formal service • Event planning and execution; set-u...

King Power International Group Co., Ltd.
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกบัญชีวิเคราะห์ (Analyst&Reporting)
ควบคุม ตรวจสอบ จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ฯลฯ และรายงานต่างๆ ของบริษัท โดยเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดให้ถูกต้อง

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
12 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2. แจ้งข่าวสารของ...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
13 . Senior Officer - Buyer (จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ) Urgently Required !
- สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของลูกค้าและตลาด ดูแลและรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า ภายใต้งงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ต้นทุนและเงื่อนไข ตามนโยบา...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
14 . Duty Free Ambassador (ล่ามพูดจีน)
1. ต้อนรับลูกค้า และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทิศทางภายในร้านค้า และสถานที่ตั้งของร้านค้า 2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนการซื้อสินค้า 3. บริการการขาย แนะนำสินค้าใหม่ และการส...

King Power International Group Co., Ltd.
50 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ