เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Operator สาขาบางประกง รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับสินค้าตามเอกสารจัดส่ง - จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ตามกำหนดได้ถูกต้อง - ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง - รายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาให้หัวหน้างานทราบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
พนักงานคลังสินค้า (2 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ