JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ตจว (รุ่นใหม่)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าไลน์บรรจุ 1รับสมัครด่วน !
1. ประชุมแจกจ่ายงานประจำวัน 2. สอนวิธีการทำงาน ณ จุดปฎิบัติงาน ปฎิบัติตาม KPI แผนก 3. ควบคุมปริมาณการสูญเสีย ปฎิบัติตาม GMP พื้นฐาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . ธุรการคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดส่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย/จัดส่ง

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
5 . พนักงานเช็คเกอร์ (บรรจุ)รับสมัครด่วน !
1. เบิกและตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในไลน์ผลิต และตรวจเช็คนับสต๊อคคงเหลือให้ถูกต้อง 2. ทำรายงานการผลิตส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500.-
22 พ.ค. 62
7 . supervisor แผนกผลิตรับสมัครด่วน !
-สำรวจ SWOT และจัดทำและควบคุมแผนงาน (Work plan) -สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์และอาคาร และจัดทำแผนลงทุน -กำหนดความต้องการและแผนการอบรม -จัดทำและควบคุม KPIs -จัดทำและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนกขาย ( กรุณาใส่รายละเอียด ประสบการทำงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน )รับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว • บริหารการขายให้ได้ตามเป้าหมาย • บริหารลูกค้าสัมพันธ์ • วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี • ให้ค...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . พนักงานขายเครดิต ตจว. รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
22 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ