JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วย QAรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม และวิเคราะห์การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ตามแผนการที่กำหนด 2. จัดทำ ,แจกจ่าย ,ควบคุมเอกสารที่ใช้ในระบบมาตรฐานของบริษัท 3. ดูแล และควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ QA Line บรรจุ ,QA La...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกขายเครดิต ตจว.รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์เพื่อวางแผน กำหนดโปรโมชั่นให้เหมาะสม ในแต่ละเดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร 2.ติดตามและผลักดันยอดขาย และขยายฐานลูกค้า ตามนโยบาย 3.เพื่อตรวจสอบ บริหารงบประมาณ ให้อยู่ในขอบเขตที่บริษัทกำหนด 4.กระ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500.-
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE และสอนการใช้งานให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ - จัดทำสต๊อกย...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 23,000
18 มี.ค. 62
5 . พนักงานขายเครดิต ตจว. (ใต้ล่าง,ฝั่งอันดามัน ST3)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
18 มี.ค. 62
6 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์รับสมัครด่วน !
- รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจสอบป้ายบ่งชี้และสินค้าที่อยู่บนพาเลทให้จำนวนถูกต้อง - ตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายและแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที - บันทึกข้อมูลการดูแลรัก...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท
18 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน,จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา ให้พนักงานขาย 3.แนะนำโปรโมชั่น,รายละเอียดสินค้า 4.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า ต่างประเทศ 2.ประสานงานจัดบู๊ธในประเทศ กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 3.สรุปรายงาน 4.ติดต่อประสานงานShipping เตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตาม...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
9 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม. ( BF1-BF2 )รับสมัครด่วน !
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน 2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า 3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน 4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี 5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย 6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเท...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
10 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
18 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ