JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Financial Officer / Supervisor
1.Go bank for withdraw cash for office expenses , monthly cash disbursement for staff payroll and recoverable expenses. 2.Work with local bank and suppliers for all financial transactions are complet...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่วัจัยและพัฒนา ส่วนเครื่องจักรพิเศษ
รับผิดชอบในการดูแล การปรับตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเย็บอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพิเศษภายในแผนก R&D ,ภายในเครือและสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเย็บตามที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
5 . หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล (ประจำประเทศ Myanmar)
งานด้านการสรรหาบุคคลากร / ติดต่องานราชการ / งานด้านเวลาและค่าจ้าง / งานด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานพม่า / งานบุคคลทั่วไป / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Costing
-รับผิดชอบในการดูแล การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ผ้า, อุปกรณ์, วัตถุดิบอื่นๆ) -รับผิดชอบในการดูแล และตรวจสอบ ราคาต้นทุนการผลิตสินค้า ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
7 . Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfactio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค และเครื่องจักรส่วนกลาง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ติดตำแหน่งโลโก้
รับผิดชอบในงานจัดทำแบบ (Pattern) งาน Size Set และ จัดทำแบบ (Pattern) งาน Production ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
10 . ช่างจักรอุตสาหกรรม
รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้า อุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาอุปกรณ์พิเศษรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บ จำพวกTempate เย็บซองตีนผี - ตรวจสอบแผนผลิตเพื่อเลือกขั้นตอนสไตร์งาน ลงบันทึกรายงานขั้นตอน - ออกแบบอุปกรณ์สำหรับแต่ละขั้นตอนของแต่ละสไตร์ - พัฒนาและทดสอบขั้นตอนมาตรฐาน...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน การยื่นเสียแบบภาษี บัญชีงบประมาณกำไรขาดทุน และระบบ Costing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
15 . Graphic Design (Sublimation Printing)
ทำหน้าที่ในการออกแบบพิมพ์สกรีนบนเสื้อ ด้วยเครื่อง Sublimation Printing

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่ การเงินในประเทศรับสมัครด่วน !
- งานด้านการเงินและตรวจสอบเอกสารงานด้านการเงินในประเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่ วางมาร์ค
รับผิดชอบในการดำเนินการวางมาร์ค คิดผ้า เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบผ้า

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (การ์เม้นท์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ (ผ้า และ Accessories) - การตรวจสอบสถานะวัตถุดิบ - เคลมวัตถุดิบที่มีปัญหากับ Supplier - ติดตามวัตถุดิบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่ แพทเทิร์น
ดูแลการเกรดไซส์ Pattern และ การสร้าง Pattern ด้วยโปรแกรม

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ