เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Officer รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในแผนกขาย 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและรายงานต่อ Sales Manager 3. ติดต่อเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับการกำหนดราคา , การสั่งซื้อ , การคาดคเนย์ , การประมาณการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่า...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 61
2 . Environment Supervisor รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในแผนกความปลอดภัยและสิ่งงแวดล้อม ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม สรุป Report ด้านสิ่งแวดล้อมเสนอผู้บริหาร งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
13 ม.ค. 61
3 . Planning Staffรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต 2. ติดตามการผลิตตามแผนที่วางไว้ 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทฯ 4. ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ 5. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ม.ค. 61
4 . Sales Engineer รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในฝ่าย Asean Industry,Auto 1,Auto 2,After Marget 2. ติดต่อประสานงาน, Supportลูกค้าภายนอกรวมถึงตอบปัญหาต่าง ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ท...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
Many rates
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ม.ค. 61
5 . Senior CSR รับสมัครด่วน !
- Perform work for CSR department - Coordinate within Internal - Coordinate within External - Training or Orientation to new employee , Subcontract Contractor - Coordinate each depatment for follo...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organizational structure
13 ม.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ