JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
1.วางกลยุทธ์และจัดทำ online content ทั้งหมด 2.ดูแลเว็บไซด์และช่องทางการขาย online ของบริษัท 3.ประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิกและ agency เพื่อผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ 4.วางแผนการทำ SEO,SEM,Google Adword และ Fac...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
1.เดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมตามห้างร้าน 2.สนับสนุนการขายร่วมกับเจ้าหน้าที่ขาย หรือ PC ในพื้นที่ 3.สนับสนุนเรื่องเทคนิคการแนะนำสินค้าการใช้งานกับโครงการต่างๆ 4.ร่วมออกบูธ & กิจกรรมต่างๆตา...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
- ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการ - ดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรโมชั่น - ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ