JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังพัสดุรับสมัครด่วน !
- จัดทำการรับเข้า - เบิกออก และตัดสต๊อค - พร้อมเริ่มทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
1.บันทึกผลการสอบเทียบวางแผนควบคุมงานสอบเทียบเครื่องตรวจ-เครื่องวัดให้เป็นไปตามกำหนดการ 2.ควบคุมงานติดตั้ง,ซ่อมบำรุง,บำรุงรักษาระบบ Instrument , DCS และระบบนิวแมติกให้เป็นไปตามแผนสอบเทียบ 3.ประสานงาน...

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความเสี่ยงของโรงงาน 2.อบรมความปลอดภัย 3.จัดทำรายงานและรายงานความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา 4.หาแนวทางแก้ขป้องกันอุบัติเหตุ 5.จัดทำกิจกรรม คปอ.

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอก - ควบคุมดูแลการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ - จัดทำใบขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ควบคุมอุบัติเหตุในการทำงาน

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
14 มิ.ย. 62
5 . พนักงานประจำรายวันฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
งานในไลน์ฝ่ายผลิต โกดังคลังสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 308-338/วัน
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ