JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผุู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร - บันทึกและทำรายงานการประชุม - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
17 มิ.ย. 62
3 . ช่างเขียนแบบรับสมัครด่วน !
- จัดทำแบบ SHOP DRAWING จัดทำแบบ AS BUILD DRAWING - ทำงานในโครงการก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ