JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกช่างกล
- วางแผนด้านการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ตรวจสอบคุณภาพและทดลองผลิตภัณฑ์ - รายงานผลการปฏิงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและให้ความร่วมมือทำงานเป็นทีม - ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให...

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
12 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่งานบริการ (Customer Service)
- ทำงานบริการลูกค้า - แนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - ควบคุมการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - ฝึกอบรมการดูแลและการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
12 ก.ย. 62
3 . Sr.Project Sales Engineer (ขายงานโครงการ)
- ประสานงานการขายโครงการ - วางกลยุทธ์การขาย และบริหารทีมงาน - ออกแบบระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย - บริหารจัดการควบคุมงบประมาณ และยอดขาย

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
12 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการจัดสรร)
- เสนอขายถัง & อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียให้กับโครงการจัดสรร - ประสานงานขายกับหน่วยงานภายใน และภายนอก - จัดทำเอกสารเสนอขาย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร หรือตามตกลง
12 ก.ย. 62
5 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งได้ - วางแผนในการสั่งวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ ตามแผนงานได้ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนได้ - ถอดปริมาณ จัดทำต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภ...

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
12 ก.ย. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ
- สามารถเขียนแบบเครื่องกล -ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ -ใช้โปรแกรมด้าน Word/Excel

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
12 ก.ย. 62
7 . วิศวกรโยธา (Civil Design Engineer)
- ออกแบบงานโยธา โครงสร้าง งานดิน งานถนน งานคอนกรีต เหล็ก - จัดทำระบบการคำนวณ และการประเมินราคา (เน้นงานออกแบบเป็นหลัก)

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ