JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer (ER)
1. ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมของบริษัท เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น 2. ดำเนินการยื่นประกันสังคมผ่านระบบ, แจ้งเข้า-ออก และเบิกเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
2 . Senior Civil Engineer (ประจำโครงการที่ จ.ชลบุรี)
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนงานตามความเหมาะสม - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ * ป...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . Senior Civil Engineer (ประจำโครงการที่ประเทศลาว)
- ควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อน - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
4 . IT Manager
- Develop strategic plan for IT Infrastructure section. - Oversea IT projects, such as IT budgets, standards. procedures & overall IT performance of IT Infrastructure section. - Coordinate between ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
5 . Project Manager / Asst. Project Manager
- วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ - ทบทวน ปรับปรุงแผนงานตามความจำเป็น - กำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรในโครงการ * ดูแลโครงการงานคอนโด หรืออาคารสูงในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล หร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
6 . พนักงานขับรถ (ประจำโครงการเขตกรุงเทพฯ)
1. ขับรถรับ-ส่งพนักงานและผู้บริหารไปประชุม 2. ปฏิบัติงานออกภาคสนาม 3. สามารถขับรถได้หลากหลายประเภท (รถตู้ รถปิกอัพ รถกระบะ ฯลฯ) ** ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (เลียบมอเตอร์เวย์ / ปากเกร็ด) 2 อัต...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
7 . Transportation and Traffic Engineer
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร วิเคราะห์ระบบขนส่ง การเดินทางต่างๆ วิเคราห์สภาพการจราจร ผลกระทบด้านจราจร - รวมรวมข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข - ประสานงานโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
18 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
9 . Project Engineer / Site Engineer
รับวิศวกรหลายอัตราประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซน BTS/MRT) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
10 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
11 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
12 . QS Engineer (Mechanical / Electrical / Civil)
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับท...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
13 . Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)
- Reviewing and analyzing, Prepare structural calculations, drawings, specifications of each component - Liaising with other designers, including architects, to reach agreement about safe designs and...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
18 มี.ค. 62
14 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
15 . Senior Civil Engineer (Design)รับสมัครด่วน !
ออกแบบรายละเอียด งานโครงสร้าง ออกแบบ ตรวจแบบ และงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มี.ค. 62
16 . Highway Engineerรับสมัครด่วน !
- Involves the planning, design, construction, operation and tunnels to ensure safe and effective transportation of people and goods

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน As standard rate of the company
18 มี.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงก...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
18 . วิศวกรธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineer)
- ศึกษา / ออกแบบ/ ประเมิน / วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ - ออกแบบด้านงานฐานรากของงานเขื่อน/อุโมงค์/ถนน

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
19 . Senior Structural/Bridge Engineer
ดูแลงานออกแบบโครงสร้าง เช่น สะพานข้ามแยก, ทางยกระดับ, รถไฟฟ้า

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiate
18 มี.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ