JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Engineer (ประจำโครงการที่นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบ ประมาณราคา และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงกา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
2 . Scheduler Engineer
- ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของทุกโครงการและให้คำแนะนำหากล่าช้า - วิเคราะห์แผนงานก่อสร้างทั้งแผนย่อยและแผนรวม - จัดทำ Report ความคืบหน้าเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *รับจำนวน 4 อัตร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
3 . Inspector / โฟร์แมน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู - โซนแจ้งวัฒนะ)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง - จัดทำเอกสารขออนุมัติการทำงาน - จัดทำรายงานแผนงานประจำวัน * ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (โซนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด)

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน
1. ตรวจนับทรัพย์สินประจำปีในองค์กร และตาม site งาน 2. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จัดทำสต็อคทรัพย์สินที่ยังใช้งานได้ และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานภายในองค์กรมากสุด 3. จัดทำงา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
5 . Safety Officer
ประจำโครงการโรจนะ-อยุธยา 1 อัตรา - วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย (โครงการงานอาคารสูง-งานโรงงาน) - ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ - จัดทำรายงานเ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานขับรถ (ประจำโครงการเขตกรุงเทพฯ)
** ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ปากเกร็ด) 1 อัตรา ** ประจำศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) 2 อัตรา 1. ขับรถรับ-ส่งพนักงานและผู้บริหารไปประชุม 2. ปฏิบัติงานออกภาคสนาม 3. สามารถขับรถได้หลากหลายประเภท (ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
7 . Transportation and Traffic Engineer
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร วิเคราะห์ระบบขนส่ง การเดินทางต่างๆ วิเคราห์สภาพการจราจร ผลกระทบด้านจราจร - รวมรวมข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข - ประสานงานโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
23 พ.ค. 62
8 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . Project Engineer / Site Engineer
รับวิศวกรหลายอัตราประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซน BTS/MRT) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
11 . Corporate Legal Counselor
- ดำเนินงานทำนิติกรรมและสัญญาโครงการของบริษัท รวมทั้งสัญญาระหว่างบริษัทในเครือ และหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท - ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปฏิบัติตามสัญญา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
12 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
13 . QS Engineer (Mechanical / Electrical / Civil)
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับท...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
14 . Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)
- Reviewing and analyzing, Prepare structural calculations, drawings, specifications of each component - Liaising with other designers, including architects, to reach agreement about safe designs and...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
23 พ.ค. 62
15 . Senior Civil Engineer (Design)รับสมัครด่วน !
ออกแบบรายละเอียด งานโครงสร้าง ออกแบบ ตรวจแบบ และงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . Highway Engineerรับสมัครด่วน !
- Involves the planning, design, construction, operation and tunnels to ensure safe and effective transportation of people and goods

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน As standard rate of the company
23 พ.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงก...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
18 . วิศวกรธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineer)
- ศึกษา / ออกแบบ/ ประเมิน / วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ - ออกแบบด้านงานฐานรากของงานเขื่อน/อุโมงค์/ถนน

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
19 . Senior Structural/Bridge Engineer
ดูแลงานออกแบบโครงสร้าง เช่น สะพานข้ามแยก, ทางยกระดับ, รถไฟฟ้า

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ