เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซิ้อต่างประเทศ
-จัดซื้อ,จัดหาสินค้าต่างประเทศ และต่อรองราคา

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
2 . Outside Sales
- ขายวาล์วอุตสาหกรรมตามกลุ่มลูกค้า Trading - หาลูกค้าใหม่ (กลุ่ม Trading) ตามภูมิภาคต่างๆ

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. บันทึกรับ-จ่าย สินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ติดตามใบยืม,ใบรับคืนสินค้า 3. ดูแล,ตรวจเช็ค,สรุปสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 4. จัดทำรายงาน เก็บข้อมูลการทำ KPI ประจำแผนก 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
4 . Sales Manager / Supervisor Urgently Required !
- ควบคุมทีมขายและทำเป้าการขายกลุ่มลูกค้า Trading - วางแผนการขายโดยเน้นการระบายสินค้าใน Stock - หาลูกค้าใหม่ (กลุ่ม Trading) ตามภูมิภาคต่างๆ

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
5 . แม่บ้านUrgently Required !
- ดูแลทำความสะอาดภายในออฟฟิศสำนักงาน

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 61
6 . Product Technical Sales (สำนักงานใหญ่ / ระยอง)Urgently Required !
- วางแผน กำหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า - เข้าพบลูกค้าตามแผนงานของฝ่ายขาย - ให้คำปรึกษากับแผนกต่างๆ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้า เพื่อความรู้ความเข้าใจและเพิ่มโอกาสในการขายสิ...

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
7 . ธุรการขาย
- ดูแลงานด้านเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานภายในแผนก และลูกค้า - ดูแลเรื่องการส่ง E mail ติดต่อลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
8 . Personal Assistant CEO Urgently Required !
- ดูแลความเรียบร้อย, แจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆภายในออฟฟิศสำนักงาน - ดูแลงานส่วนตัวของ CEO (รถยนต์, บ้านพัก, สัตว์เลี้ยง) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ์ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
9 . Sales Support Officer
- ดูแล จัดทำใบเสนอราคา - รายงานยอดขายของพนักงานขาย - สนับสนุนทีมงานขาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
10 . Sales Engineer / Senior Sales Engineer (วิศวกรขาย)Urgently Required !
- ขายสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้างต่างๆ

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
11 . HR Supervisor
1. วางแผนและจัดทำ Manpower Planning 2. ดูแลและจัดทำ HR Budgeting 3. ดูแลงานด้าน HROD, HR Strategy 4. เตรียมข้อมูลด้านงาน HR เพื่อสนับสนุนข้อมูลของบริษัทฯ ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ