JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
*งานด้านจ่าย* -จัดทำใบสำคัญชื้อประจำวัน รายงานใบกำกับภาษีซื้อประจำเดือน และตรวจเช็คใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ในระบบ -ลงบันทึกคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้าในระบบ ทำรายงานสรุปยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า -พิมพ์...

บริษัท โรงพิมพ์ อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
11 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ