JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี/นักสิ่งแวดล้อมประจำห้องปฏิบัติการทดสอบ (GCMS)
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้านสิ่งแวดล้อม ตามพารามิเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เครื่องมือ GC/MS

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
13 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ