JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PROGRAMMERรับสมัครด่วน !
-พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ค้นหาเครื่องมือ และวิธีการเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ -ให้คำแนะนำ ร่วม...

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (PenNueng Holding Co., Ltd.)
26 มิ.ย. 62
2 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้งอุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ICT) - รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ไซต์ลูกค้าให้พร้อมใช้งาน - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในเรื่องเกี่ยวกับงานติดตั้...

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (PenNueng Holding Co., Ltd.)
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ