เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาพม่า
- เป็นล่ามระหว่างคนไทยและคนพม่า - แปลเอกสารต่างๆ - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ