เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการทั่วไป/ธุรการประสานงานโครงการ
-จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขับรถ (รถบรรทุก รถแบคโฮ)
- ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าตามไซต์งานต่างจังหวัด - ดูแลรักษารถบรรทุก รวมถึงความสะอาดของรถ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินิธร จำกัด
13 ธ.ค. 61
3 . Telecom Equipment Projects Engineer
- ดูแลงานหน้าไซด์ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาโทรศัพท์,แบบก่อสร้าง งานทางด้านโทรคมนาคม - งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ Node B

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
1.ทำงานด้านความปลอดภัยในโครงการ 2.ทำแผนงานประจำเดือนตามข้อตกลงของลูกค้า 3.อบรมคนงาน/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบของบริษัท 4.ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงาน,เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ...

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 61
5 . Accounting/ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
-บันทึกเเละจัดทำเอกสารบิลขาย เปิดใบกำกับภาษีรับคืนลดหนี้ -บันทึกเเละจัดทำเอกสารวางบิล การชำระลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขาย

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ