JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telecom Equipment Projects Engineer
- ดูแลงานหน้าไซด์ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาโทรศัพท์,แบบก่อสร้าง งานทางด้านโทรคมนาคม - งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ Node B

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ จป. เทคนิค
1.ทำงานด้านความปลอดภัยในโครงการ 2.ทำแผนงานประจำเดือนตามข้อตกลงของลูกค้า 3.อบรมคนงาน/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบของบริษัท 4.ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงาน,เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ...

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
3 . Accounting Manager / ผู้จัดการบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี เก็บรวบรวมเรื่อง การเข้าเรื่อง และการทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทรัพ...

บริษัท วินิธร จำกัด
26 เม.ย. 62
4 . Purchasing Officer / จัดซื้อ
จัดซื้อ-สรรหา วัสดุ อุปกรณ์ และผู้รับเหมา โดยมีเอกสารอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตรวจสอบได้

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
5 . โฟร์เเมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารและสาธารณูปโภค - ดูแลงานหน้าไซด์งานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาสถานีโทรศัพท์, แบบการก่อสร้าง,งานทางด้านโทรคมนาคม และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ