JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telecom Equipment Projects Engineer
- ดูแลงานหน้าไซด์ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาโทรศัพท์,แบบก่อสร้าง งานทางด้านโทรคมนาคม - งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ Node B

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
2 . Accounting/ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
-บันทึกเเละจัดทำเอกสารบิลขาย เปิดใบกำกับภาษีรับคืนลดหนี้ -บันทึกเเละจัดทำเอกสารวางบิล การชำระลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขาย

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
3 . พนักงานขับรถ (รถบรรทุก รถแบคโฮ)
- ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าตามไซต์งานต่างจังหวัด - ดูแลรักษารถบรรทุก รวมถึงความสะอาดของรถ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินิธร จำกัด
11 ก.พ. 62
4 . พนักงานธุรการทั่วไป/ธุรการประสานงานโครงการ
-จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
- รับผิดชอบงาน Adminต่างๆภายในบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ขาดอยู่ ภายในเวลาที่กำหนด - รวบรวมข้อมูล และจัดการประเมินผลการทำงานของบุคลากรในฝ่าย ...

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ