JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับ-จ่ายเงิน 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าเขตขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV)
1. วางแผนและบริหารจัดการงานขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) 2. ติดต่อประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคั...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขาย(โฮมออฟฟิค)
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านงานโลจิสติกส์ครบวงจร 2. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อืื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา(ประจำจังหวัดตรัง 1 อัตราและจังหวัดอุดรธานี 1 อัตรา)
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายเขตภาคตะวันออกประจำสำนักงานระยอง
1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายงานโลจิสติกส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. เสนอขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศ และงาน Freight 2. วางแผนการขาย และออกพบลูกค้าตามนัดหมาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ(ไม่มีคอมมิชชั่น)+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรมประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
1. เป็นพิธีกรกล่าวแนะนำการอบรม 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าอบรม 3. จัดทำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. บริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและภายใต้กฎหมายแรงงาน 2. บริหารจัดการด้านอัตรากำลัง , การจ้างงาน , การพัฒนาทักษะ(ฝึกอบรม) 3. แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. อื่น...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหารประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ดูแลตารางผู้บริหาร ได้แก่ นัดหมาย , ประชุม และส่วนตัว เป็นต้น 2. จัดทำเอกสาร/งานเอกสาร ได้แก่ หนังสือ,จดหมาย,บทความ รวมถึงงานทั่วไป 3. ดูแลงานยุทธศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 4. ติดตา...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
10 . พนักงานคีย์ข้อมูล(ผู้พิการเท่านั้น)
คีย์ข้อมูลงานเอกสารทั่วไป และอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77
1. ดูแลการแจ้งพิกัดและตรวจสอบพิกัดให้กับฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
12 . พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออกรับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . พนักงานตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. ตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และที่เกี่ยว...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
14 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
1. รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ได้แก่ รับ B/L , แลก D/O , รับเช็ค-วางบิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
25 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ