JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าเขตขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV)
1. วางแผนและบริหารจัดการงานขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) 2. ติดต่อประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคั...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
2 . พนักงานขาย(โฮมออฟฟิค)
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านงานโลจิสติกส์ครบวงจร 2. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อืื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา(ประจำจังหวัดตรัง 1 อัตราและจังหวัดอุดรธานี 1 อัตรา)
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+อื่นๆ
26 มี.ค. 62
3 . พนักงานขายเขตภาคตะวันออกประจำสำนักงานระยอง
1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายงานโลจิสติกส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
26 มี.ค. 62
4 . พนักงานขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. เสนอขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศ และงาน Freight 2. วางแผนการขาย และออกพบลูกค้าตามนัดหมาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ(ไม่มีคอมมิชชั่น)+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
26 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ภาษาญี่ปุ่น)ประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ประสานงานภายในองค์กรและต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานและเอกสารการประชุม 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
26 มี.ค. 62
6 . เลขานุการผู้บริหารประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ดูแลตารางผู้บริหาร ได้แก่ นัดหมาย , ประชุม และส่วนตัว เป็นต้น 2. จัดทำเอกสาร/งานเอกสาร ได้แก่ หนังสือ,จดหมาย,บทความ รวมถึงงานทั่วไป 3. ดูแลงานยุทธศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 4. ติดตา...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
26 มี.ค. 62
7 . พนักงานคีย์ข้อมูล(ผู้พิการเท่านั้น)
คีย์ข้อมูลงานเอกสารทั่วไป และอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
26 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistic & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
26 มี.ค. 62
9 . เลขานุการผู้จัดการประจำสำนักงานสงขลา
1. จัดทำรายงาน , บันทึกการประชุม และตารางนัดหมาย 2. แจ้งเตือนการนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและประสานงานต่างประเทศ
1. จัดทำเอกสาร B/L และเอกสารเกี่ยวกับงาน freight 2. ประสานงานและให้บริการลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
11 . ทนายความประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
1. จัดทำเอกสารงานคดี ติดต่อลูกความ ว่าความ 2. ออกพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาด้านคดี 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว
1. ให้บริการด้านงานขนส่ง การจัดรถขนส่ง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า / ฝ่ายขาย / ฝ่ายจัดส่งสินค้า 3. จัดทำรายงานประจำเดือน 4. อื่นๆ ตามผู้บั...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
26 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุราษฎร์ธานี
1. จัดทำเอกสารพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้า-ส่งออก 2. ให้บริการลูกค้าทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ด้านการนำเข้า-ส่งออก 3. ประสานงานกับสายเรือหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
26 มี.ค. 62
14 . พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออกรับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
15 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(CR)ประจำสำนักงานสงขลารับสมัครด่วน !
1. ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินการให้บริการและการทำงานของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กร 3. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานทางการตลาดปร...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
26 มี.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ