เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ภาษาญี่ปุ่น)ประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ประสานงานภายในองค์กรและต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานและเอกสารการประชุม 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. จัดทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออกและเอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ให้บริการลูกค้าด้านการนำเข้า-ส่งออก 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่า CS +ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
15 พ.ย. 61
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. ดูแลงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร/ฝึกอบรม และที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผน 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
4 . พนักงานติดต่องานศุลกากร
1. ยื่นเอกสารลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก 2. ตรวจสอบและยื่นชุดงานขอคืนอากรและชดเชยอากร 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistic & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
15 พ.ย. 61
7 . ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77
1. ดูแลการแจ้งพิกัดและตรวจสอบพิกัดให้กับฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุราษฎร์ธานี
1. จัดทำเอกสารพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้า-ส่งออก 2. ให้บริการลูกค้าทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ด้านการนำเข้า-ส่งออก 3. ประสานงานกับสายเรือหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
15 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับ-จ่ายเงิน 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการเงิน ได้แก่ ใบเบิกเงิน ใบเสร็จฯ 2. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรและลูกค้า 3. จัดทำรายงานประจำเดือน 4. อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 พ.ย. 61
11 . พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออกรับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
12 . พนักงานตรวจปล่อยสินค้าส่งออกประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. ตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าส่งออก 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และที่เกี่ยวข้อง 4...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ
15 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด Logistics&Supply Chain ประจำสำนักงานแหลมฉบัง
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์การให้บริการงาน Logistics&Supply Chain เขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี และระยอง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเสื่อมรถยนต์ + ค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน
15 พ.ย. 61
14 . สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท77รับสมัครด่วน !
1. ปิดงบการเงิน งบภายในและงบราชการ ในธุรกิจโลจิสติกส์ 2. จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีงานบริการ 3. ติดต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร
15 พ.ย. 61
15 . พนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77
1. รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ได้แก่ รับ B/L , แลก D/O , รับเช็ค-วางบิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
15 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ