JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tooling Technician
- ใช้ Auto Cad อ่านและเขียนแบบ - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และเก็บรักษาใบมีดตัดทั้งหมด - จัดการเกี่ยวกับการควบคุมใบมีดตัด - ออกแบบกระบวนการผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
2 . Graphic Artists
- ออกแบบ และตรวจสอบ File Artwork ของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการสั่งฟิล์ม และรับฟิล์มจากผู้ขาย - แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่่องของแบบอักษร และฟิล์มสำเนา หรือสร้างแบบอักษรตามข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจสอบค่าส...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ