เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนง.โสตร์
ตรวจรับวัตถุดิบเข้าสโตร์ จ่ายของออกตามยอดรายการเบิก จัดทำสต็อกรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน จัดทำ KPI ภายในแผนก จัดทำเพาเวอร์พอยเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 ม.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
ซื้อ ขาย จ่าย รับ จัดทำเอกสารทั่วไปในส่วนของบัญชี

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 ม.ค. 62
3 . ขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ทำงานประจำออฟฟิศ ติดต่อลูกค้าต่างชาติทางเมล หรือทางโทรศัพท์ มีไปดูงานต่างประเทศบ้างเป็นครั้งคราว ทำงานทั้งในออฟฟิศ และออกไปติดต่อลูกค้า

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
2 อัตรา
17 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ