เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และหาช่องทางการจำหน่ายให้กับห้างร้านทั่วๆ ไป

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 พ.ย. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุง
- อ๊อก เชื่อม ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน - ควบคุมและประสานงานกับช่างของทางบริษัทผู้รับเหมา

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 พ.ย. 61
3 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
ดูงานด้านจัดส่ง ติดตามหัวลากเข้ารับสินค้า ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ