JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CS-Importรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก 2. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออกสำเร็จ 3. จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ