JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมผลิตภัณฑ์วงจรไฟฟ้าได้

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . โฟร์แมน /หัวหน้าส่วนงานรับสมัครด่วน !
- ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก - รับเข้าจ่ายออกวัตถุดิบในคลังให้เป็นไปอย่างมีระบบ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้อ...

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . Engineer/ Engineer (ประจำกทม.) รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ วิเคราะห์ปัญหาของสินค้าและวัตถุดิบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมในส่วนที่สนับสนุนการผลิต,จัดสร้างเครื่องมือ,ออกแบบและจัดทำตรวจสอบคุณภาพ ,...

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมด้วย ASP.Net, VB.Net, PHP, Crystal Report, MS SQL Server ,MySQL - เขียน Web Application

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ