เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Engineer
-Purchase Automotive Part and Tools. -Contract Supplier. -Negotiate price.Sourcing Supplier and Issue. -Purchase Order

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโคร้งสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
2 . Mold Engineer Urgently Required !
-Control and follow schedule mold with supplier -Trial Injection -Summary problem of mold and report

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Company base or Negotiable
22 ก.พ. 61
3 . PJM Engineer
1.Follow up schedule new model 2.Trial Inj/sur/Assy new model 3.Joint meeting internal & customer

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
22 ก.พ. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ