เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Skill Worker ( ห้วหน้างานฝ่ายผลิต )Urgently Required !
- ควบคุมดูแล,วางแผน และพัฒนากระบวนการทำงานในส่วนงานผลิตของบริษัท

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
2 . Safety Officer
ดูแลงานทางด้านความปลอดภัย

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
3 . Sales Admin (Supervisor / Manager )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในการรับ Oder และ Forecast หรือข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น 2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าในเรื่องของการจัดส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 3. จัดทำข้อมูลเอกสาร Domestic Invoice, Tempor...

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ