เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดูแลร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. หาโอาสทางการขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. ดูแลร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4. โทรศัพท์ และเข้าพบติดต่อลูกค้า 5. นำเสนอผลิตภัณ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าน้ำมัน-โทรศัพท์ + ค่าคอมมิสชั่น + อื่นๆ
21 ก.พ. 61
2 . iOS / Android Application Developerรับสมัครด่วน !
ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งในส่วนของ Product Development และ Research and Development เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่การงานจะรวมถึง 1. Software Co...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 61
3 . Project Salesรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. ดูแลลูกค้าให้มีความสุขและพึงพอใจต่อสินค้าและบริการและบริษัทฯ 3. ศึกษาความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า และนำเสนอ Solutions ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4. หาลู...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน มีเงินเดือน + เงินน้ำมัน/โทรศัพท์ + Sales Incentive
21 ก.พ. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ