JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1. รับแผนการดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา เครื่องจักรประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการบำรุงรักษาและการใช้งานของเครื่องจักร 2. ควบคุมการดำเนินงานซ่อม...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ส.ค. 62
2 . ERP Developer (Programmer)
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมให้มีความถูกต้องการนำไปใช้งาน 2.นำเสนอซอฟแวร์และแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานภายในองค์กร 3.ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงานตามระบบให้ถูกต้อง 4.พัฒนาและทดสอบ...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
3 . นักเคมี (คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี/อุตสาหกรรมเคมี)
- วางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกำหนด Specification ในกระบวนการผลิต - จัดทำ BOM ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีการพัฒนาในบริษัท - ทดส...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ