เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ แก่เด็กประถมศึกษา

บริษัท สู่อัจฉรียะ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (Full Time), (300 บาท/วัน Part Time)
16 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ