JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน,น้ำ,อากาศ) 2. จัดทำรายงานการผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
13 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ