JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork) รับสมัครด่วน !
เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลให้ตรงกับเป้าหมายที่กำหนด โดยเก็บข้อมูลด้านการใช้งานต่างๆ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยรูปแบบการสัมภาษณ์จะเป็นสัมภาษณ์แบบ face to face, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, สัมภาษณ์แบบสุ่มกลุ่...

The BRS Co., Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล (Assistant Data analyst) part time
เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล Support ทีมวิเคราะห์มีหน้าที่หลักคือ -ตรวจสอบความถูกต้องและLogic ของข้อมูลขั้นสุดท้ายก่อนวิเคราะห์ผล -ลงCode ข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ -นำข้อมูลที่ได้จากการรันข...

The BRS Co., Ltd.
เงินเดือน ค่าจ้างรายวันเริ่มต้น 500บาท/วัน และจะปรับขึ้นตามความเหมาะสมของเนื้องาน
20 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ