JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่และต่างจังหวัด - จัดสินค้าขึ้นรถเพื่อทำการจัดส่ง - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ