JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต (แผนกฝึกอบรม)
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ลงบันทึกเอกสาร 3. บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 4. เข้าไลน์ผลิต รายละเอียดอื่น -รับเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 3 เดือน (มีการประเมินผลการทำงาน และปรับเป็นพนักงานประจำ ภายใน 4...

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/วัน (มีบรรจุและปรับเป็นประจำรายเดือน)
17 ก.ค. 62
2 . Supervisor LG (Have the Experience of Planning only)
Planning all job of LG section Import job in LG section

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . ISO Sr.Staff (Document Control)
-ควบคุมและเก็บรักษาแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และ OHSAS 18001 -จัดเตรียมแผนควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และ OHSAS 18001 ของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนด -รับผิดชอ...

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ