JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบรายรับ - รายจ่าย. - งานตรวจสอบสินเชื่อ - งานตรวจสอบสินค้า - งานตรวจสอบสินทรัพย์ของบริษัท - งานตรวจสอบค่าตอบแทน - งานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงบัญชี

บริษัทในเครือเซนทาโก
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซ่มเครื่องจักร รวมถึงการวางแผน ควบคุม ติดตั้งเครื่องจักรให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัทในเครือ - บริหาร จัดการ ควบคุมงานสโตร์ Spare Part ได้ - บริหาร จัดการ และจัดกำ...

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการบริหารพื้นที่เช่า
บริหารพื้นที่เช่า แผงลอย ขนาดใหญ่ สถานที่ : รังสิต ถนนพหลโยธิน

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(ที่ดิน) / นิติกร (ติดต่อราชการ)
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(ที่ดิน) ลักษณะงาน -งานสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินมูลค่า -ติดต่อประสานงานองค์กร/หน่วยงานราชการ -วิเคราะห์ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน -มีความถ...

บริษัทในเครือเซนทาโก
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน (อาหารสัตว์)
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามประสบการณ์และตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ