JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ GAUrgently Required !
- ตรวจสอบระบบด้านความปลอดภัยของบริษัท ฯ ตามกฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล สั่งซื้ออุปกรณ์ PPE และ เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน และควบคุมดูแลจัดการความเสี่ยง ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงUrgently Required !
- บำรุงรักษาได้ครบตามแผน - บำรุงรักษาได้ถูกวิธี - บำรุงรักษาได้ปลอดภัย - ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันก่อนเริ่มงาน - ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์Urgently Required !
- สำรวจรูปแบบสินค้าใหม่ๆในตลาด - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด - ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการทดลองสินค้าใหม่ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตและวิศวกรรมในการทดลองและผลิตสินค้าใหม่ - การวางแผนสิน...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรจิก&ฟิกเจอร์Urgently Required !
ออกแบบเครื่องมือ Jig&Fixture และเครื่องจักร แล้วลง Drawing สั่งผลิตภายในโรงงานหรือVendor ภายนอก เพื่อขึ้นงานสนับสนุนการผลิตสินค้าในบริษัท ด้วย Solidworks program

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อUrgently Required !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และทำการ Cost Down และเงื่อนไขกับผู้ขาย - ทำสัญญ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงUrgently Required !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงประจำปีของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 2.จัดทำรายงาน (KPI) นำเสนอผู้บริหาร 3.แก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4.จัดการอะไหล่และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินUrgently Required !
- รับวางบิลตามกำหนดรับวางบิล - ตรวจสอบเอกสารการรับวางบิล - จัดทำรายการการรับวางบิล - ตรวจสอบชุดวางบิลกับสำเนาตั้งหนี้ในบัญชี AP - ดึง Invoice จากโปรแกรม AP และจัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค พร้อมทั้งส่ง ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและการตกลง
14 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์Urgently Required !
- วางแผนและบริหารระบบค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบใบลาและใบ OT.พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแล ด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง - สรุปรายงา...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนUrgently Required !
- ตรวจใบเคลมสินค้าทุกใบว่าของส่งมาหรือยัง - บันทึกตัดใบเคลมในโปรแกรม ERP - ตรวจบิลที่รับวัตถุดิบพร้อมกับราคา - ตรวจสอบการบันทึกรับ-จ่ายของแผนกคลังสินค้า - กำหนดวันตรวจนับสินค้าประจำเดือน - ทำรายง...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ