เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ด่วน)รับสมัครด่วน !
ทำงานที่ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) บางนา-ตราด กม.18 - สรรหาพนักงานจากหน่วยงานรับเหมาก่อสร้าง

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
บริหารงานด้านประกันคุณภาพสินค้าให้ได้ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1.วางแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพสินค้าให้ได้ตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมและกำกับดูแลงานควบคุมคุณภาพและประกัน...

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และขีดความสามารถ
18 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ