JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2. จัดเก็บและดูแลสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 3. ตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี 4. เบิกสินค้าตามเอกสารใ...

Plasess (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
16 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ