เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 61)รับสมัครด่วน !
- บันทึกรายงานการขาย - ประสานงานฝ่ายขาย - คีย์ข้อมูลสินค้าลงในระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
2 . OEM Export Sales Supervisor
- Achieves Committed Sales Targets in assigned countries through approved work programs. - Uses consultative products and production knowledge include selling with negotiation skills for customer's o...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
3 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
4 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
5 . Online Sales Representative
- Achieves committed sales target by implementing, and utilizing an online sales plan. - Prospects new accounts throughout various online channels. - Makes understanding of product features, configu...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
6 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
7 . ผู้แทนขาย (กลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร)
- ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตามยอดขาย และลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด - ใช้ทักษะการขาย และ การเจรจาต่อรอง เพื่อขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานกำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดทำ ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
8 . Key Account Executive (Modern Trade )
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
9 . ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนงาน กำกับและควบคุมงานธุรการและงานอื่นๆของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของบริษัท - จัดทำแผนงานธุรการและติดตามผล - ควบคุมดูแลระบบอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลระ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
10 . ผู้จัดการขายเขตภาคกลาง (Sales Area Manager)
1. ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้าตรวจเยี่ยมลูกค้าใน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
11 . Senior Engineering
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
-จัดทำ เตรียมเอกสารการขายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกอย่างครบถ้วน - ติดต่อ ประสานงานและติดตามงานกับลูกค้าต่างประเทศ - ประสา...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
20 ส.ค. 61
13 . Digital Marketing Supervisor
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing ขององค์กร เช่น Facebook , Website เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆขององค์กรผ่านช่องทาง Online รวมถึงอัพเดตข้อมูลต่างๆให้...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
14 . ผู้จัดการสาขาพัทยา
บริหารทีมขายเครื่องครัวสแตนเลส ตรานกนางนวลและจรวจ ผลักดันให้ทีมขายสินค้า-ผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลทีมขายเขตภาตตะวันออก(สาขาพัทยา)

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing Officer)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 61
16 . พนักงานสาธิตสินค้า
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ผ่านการสาธิตการทำอาหาร - จัดบูทสาธิตอาหารในพื้นที่ห้างและงาน event - สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆที่น่าสนใจ - แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นของบริษัทฯ

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 ส.ค. 61
17 . พนักงานขายประจำห้าง เขตพื้นที่ ท่าพระ,งามวงศ์วาน
- แนะนำสินค้าเครื่องครัวสเตนเลส Seagull(ตรานกนางนวล) - ประจำห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
หลายอัตรา
20 ส.ค. 61
18 . ผู้แทนขาย : กรุงเทพ, ภูเก็ต, พัทยา, หาดใหญ่, ขอนแก่น, เชียงใหม่ และภาคกลางรับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า 3. ประสานงานและติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. จัดทำรายงานการเยี่ยมล...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
หลายอัตรา
20 ส.ค. 61
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ