เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( ต่างจังหวัด - ภาคใต้ )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ ( ภาคใต้ตอนล่าง เช่น นครศรีธรรมราช , ตรัง , พัทลุง , สตูล , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส ) 2. ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า และประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยว...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 2. วางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด 3. ควบคุมและดูแล เรื่อง งบประมาณการตลาดต่าง ๆ 4. ดูภาพรวมของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อสารออกไป ให้เป็นไปในทิศทาง...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ ขายต่างประเทศ ( Export Sale )รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการส่งออกให้กับลูกค้าต่างประเทศ, สายเรือ และติดต่อประสานงาน 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ติดตามการโอนเงิน 3. บริการจัดส่งตัวอย่างสินค้าและรายการสินค้า พร้อมข้อมูลประกอบให้ลู...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ