JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( ต่างจังหวัด ) – ภาคกลาง
1.รับผิดชอบการขายในพื้นที่ทั้งหมดของ ภาคกลาง 2.ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า และประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย 3.ดูแล Developper 4.ดูแลลูกค้า รับส...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด
ดำเนินงานด้านบริหารทีมขายต่างจังหวัด ดังนี้ 1. ดูแลทีมงานฝ่ายขายต่างจังหวัดโดยรวม ซึ่งมีตัวแทนขายต่างจังหวัดทั้งหมด 6 เขตขาย คือ ภาคเหนือ , ภาคใต้ตอนบน และ ภาคตะวันตก , ภาคใต้ตอนล่าง , ภาคอีสานตอนบน ...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ