เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน บ้านผู้บริหาร และแม่บ้านทำความสะอาดหอพัก
1. แม่บ้านผู้บริหาร - เงินเดือน 11,000 บาท - มีที่พักฟรี - มีอาหารให้ 3 มื้อ - บ้านผู้บริหารอยู่รามอินทรา - ทำความสะอาดบ้าน+ทำกับข้าว 2. แม่บ้านทำความสะอาดหอพัก - เงินเดือน 1...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000
22 ก.พ. 61
2 . ERP Programmer ( โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 55)Urgently Required !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานจ่ายเช็ค (ประจำสาขาพระราม 3)
จ่ายเช็คผู้ที่มาติดต่อ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 9,500 บาท (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
20 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(Customer Service)(ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
5 . Management Trainee (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.ศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิต ในกลุ่ม Product ต่างๆ 2.ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sales & Marketing, Procurement, Logistics ฯ 3.เสนอโครงการ Productivity Improvement เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
6 . ERP Programmer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.Support ระบบ ERP 2.เขียนโปรแกรมบนระบบ ERP

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
20 ก.พ. 61
7 . Senior Programmer (ประจำโรงงานพระประแดง/พระประแดง)
- ASP.net C# (WebForm) - Web Service (WCF, ASMX) - CSS, Bootstrap - LINQ - JQuery - Javascript - OOP - SQL (Database design, Query, Store Procedure) - Android / iOS development is advantage

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
8 . Programmer (ประจำสำนักงานสีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
9 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- ตรวจสอบใบ Sale Order เพื่อเปิดใบสั่งผลิต - เปิดใบสั่งผลิต - เปิด PR สั่งซื้อวัตถุดิบ - วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการส่งสินค้า -ติดตามการผลิตให้ตรงตามแผน -จัดทำรายงานต่างๆ -งานอื่นที่ผู้บังคั...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
ดูแลการจัดซื้อทั้งในประเทศและนอกประเทศ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
12 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
13 . Assistant BU Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน Negotiation
20 ก.พ. 61
14 . Sale Executive Converting (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลุกค้าใหม่ๆๆเพิ่มเติม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
15 . Assistant Section Head (Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต - จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน - มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ - สอนงานพนักงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
16 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Requirement 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3. มีความรู้ทางด้านการผลิตบัตรให้กับธนาคารและมีความรู้ด้าน EMV อย่างน้อย 5 ปี 4. สามารถใช...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
17 . Industrial Engineer (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
18 . QC Officer (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) (ด่วน)
- ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ - งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging - งานบันทึกข้อมูลเพื่อสรุปรายการต่างๆ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2อัตรา
20 ก.พ. 61
19 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานการขายให้บริการลูกค้า 2. จัดทำการบันทึการติดต่อกับลูกค้า แบะสรุปข้อตกลงกับลูกค้า 3. ติดตามการผลิตผ่านเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริการลูกค้า 4. ติดตามหนี้และร่วมวางแผนด้านการตลาด

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
20 ก.พ. 61
20 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 61
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ