เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Specialistรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด
15 ม.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค (ฝ่ายบริการนอกสถานที่)รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่งช่างเทคนิค ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ